PS - Prehospital sjukvårdsledning®

PS – Prehospital sjukvårdsledning är ett nationellt utbildningskoncept helt baserat på Socialstyrelsens föreskrifter...läs mer >>>

Nyheter

Riksträffar 2016

Här är sammanställningar av de riksträffar som genomfördes på Vildmarkshotellet 6-9 december 2016.

Samverkan vid CBRNE riksträff 2016.pdf

PS riksträff 2016.pdf

PS Plus fortbildning 2016.pdf

Registrera dig på PS hemsida!

 Som PS instruktör kan du registrera dig på hemsidan! Klicka på Registrera i den övre listen.

 

  

 

 

PS Instruktörsutbildning